Vyhľadať
Close this search box.

Spoznajte víťazné námety My Street Films SK 2022

Zverejnené

Po otvorenej výzve na prihlasovanie dokumentárnych námetov a následnom starostlivom výbere predstavujeme deväť námetov, ktoré pod lektorským vedením pomôžeme rozvinúť a realizovať do podoby krátkych filmov na pripravovanej sérii workshopov. Spoznajte víťazné texty prostredníctvom krátkych fragmentov, ktoré predstavujú témy a tvorivé zámery ich autoriek a autorov.


Iskra

autorky: Eva Gabrižová, Amália Kotradyová

„Hlavnou myšlienkou je spoznať tri skupiny alternatívnych životných štýlov, ktoré sú navzájom odlišné, no spája ich inakosť voči bežnému, zabehnutému životnému štýlu. Cieľom je ukázať ako je ľuďom spoločensky vnucovaná myšlienka dobrého, šťastného života s vyhranenými kritériami, no individuálne sa natoľko líšime, že tieto kritéria nás nemusia napĺňať a je to úplne v poriadku.


Príkra(sa)

autori: Eliška Urmínová, Marek Haring

„Najmenšou obcou na Slovensku je Príkra, ktorej počet obyvateľov sotva presahuje 10 ľudí. V obci sa nachádza 26 domov, pričom väčšina z nich je neobývaná a časť sa využíva iba počas leta na rekreačné účely.“


Slavín (pracovný názov)

autorka: Kristína Žilinčárová

„Na jednej strane pamätník (predstiera, že) je pietnym miestom, miestom pre kontempláciu a uctenie si vojakov, ktorí pomohli pri oslobodení Slovenska od nacizmu. Súčasne ide o pokojné miesto s výhľadom, kde Bratislavčania trávia voľný čas – je ľahké zabudnúť na množstvo významových nánosov miesta, po ktorom sa človek vlastne prechádza.“


Nálezy

autorka: Linda Pittnerová

„Hlavná myšlienka filmu sa odohráva na pozadí obrazového mapovania súčasného života mesta Kremnica. Do popredia a obrazovej konfrontácie sa dostávajú ľudia, ktorí počas života utrpeli stratu (ako metaforické spracovanie súčasného obdobia strát, či už počas pandémie alebo vojnových konfliktov).“


Člověk v krajině

autor: Petr Turoň

„Jsem z Gorolie, což je oblast na hranici Česka, Slovenska a Polska. Toto místo má specifické nářečí a kulturu. Moje starka zde prožila velmi zajímavý život, který dnešním lidem může připadat nudný. Lidé v té době necestovali, o to bohatší byl jejich vztah k místu, kde žili. Každý strom, každá mez, každá roklina měla svoji historii, význam.“


Rok malých vinohradníkov

autori: Peter Takács, Pavla Rachelová

„Obrábanie vinohradu je náročná práca, fyzicky aj časovo. Dorábanie pár sto litrov vína neprináša zisk, skôr pokrýva náklady. Samotná vinica je však zaujímavým krajinotvorným prvkom, miestom na relax a stretnutie.“


Autobus číslo 11

autor: Ján Gálik

„Témou môjho dokumentárneho filmu je segregácia, ktorá je v našej spoločnosti rozšírená na mnohých úrovniach. Symbolom takejto segregácie a hlavne jej normalizácie je autobus číslo 11 v Košiciach, ktorý jazdí z centra Košíc na sídlisko Luník 9.“


Priehľadný

autor: Matej Mikloš

Neviem si pomôcť, ale na tomto svete má zaujímajú maličkosti. Stratený nákupný zoznam, ktorý leží v tráve. Stavbár na zastávke, ktorý si vychutnáva cigaretu po robote. Nohavice ktoré z nejakého dôvodu si našli obydlie 4 metre vysoko na strome.”


Pentagon

autor: Peter Sadloň

“Pôvodne som z Petržalky, ale žijem v Podunajských Biskupiciach a okolo neslávne známeho Pentagonu chodím často na bicykli. Chcem natočiť dokument o Pentagone – kompletný príbeh od výstavby až po problémy, ktoré viedli k dnešnému stavu.”