Vyhľadať
Close this search box.

Inštrukcie

O účasť v projekte My Street Films SK sa môže uchádzať dospelá osoba žijúca na území Slovenska, ktorá vyplní online prihlášku a priloží krátky autorský námet v sprievode motivačného listu do našej otvorenej výzvy. Rozsah námetu by nemal presiahnuť jednu normostranu (1800 znakov vrátane medzier), rovnaký limit platí pre motivačný list. Súbory prikladajte vo formáte .doc, .docx alebo .pdf. Deadline na prihlasovanie námetov je 3. marec 2024.

Z prihlásených námetov porota vyberie 9 najlepších, ktoré dostanú príležitosť na vývoj a realizáciu pod vedením skúsených lektorov a lektoriek.

My Street Films SK je vzdelávací formát, určený záujemcom a záujemkyniam o autorskú dokumentárnu tvorbu bez nevyhnutnosti predošlého filmového vzdelania. Jeho súčasťou je scitlivovanie voči problémom a témam, ktoré sa dotýkajú nášho bezprostredného životného priestoru. Preto obzvlášť privítame námety, ktoré súvisia s problémami súčasného života v meste i na vidieku, lokálnou históriou, životným prostredím. Tematické vymedzenie je však voľné.

Účasť na workshopoch je bezplatná. Cestovné, ubytovanie a stravu si hradia účastníci a účastníčky samostatne.