Program

My Street Films SK je vzdelávací projekt, do ktorého sa môžeš zapojiť aj bez predošlého filmového vzdelania a natočiť vlastný krátky dokumentárny film pod lektorským vedením skúsených filmárskych osobností. Každý ročník sa začína súťažou autorských námetov. Z nich porota vyberie 6 – 9 najlepších, ktoré dostanú príležitosť na vývoj a realizáciu. Pri písaní námetu môžeš čerpať z tém, ktoré sa dotýkajú teba alebo priestoru, v ktorom žiješ.

Program ročníka 2023 počíta s tromi prezenčnými workshopmi a priebežnými online konzultáciami.

1. workshop: 14. – 16. apríla 2023 v Bratislave

Úvodné stretnutie bude venované diskusii o námetoch, literárnej príprave projektov a základom tvorby scenára dokumentárneho filmu.

2. workshop: 2. – 4. júna 2023 v Čadci

Letné stretnutie sa sústredí na réžiu dokumentárneho filmu a prácu s ľuďmi pred kamerou. Jeho súčasťou budú konzultácie prvého nakrúteného materiálu.

3. workshop: 8. – 10. septembra 2023 v Rožňave

Záverečný workshop bude venovaný strihu a strihovej dramaturgii. Účastníci a účastníčky projektu od lektorov a prizvaných hostí získajú prvú spätnú väzbu na hrubý strih svojho filmu, aby mohli realizovať posledné zásahy do jeho štruktúry a spôsobu rozprávania. 

My Street Films SK Award, november 2023, Bratislava

Výsledné filmy budú prezentované na slávnostnej premiére v rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorej súčasťou bude vyhlásenie víťazného filmu.