Program

My Street Films SK je niekoľkomesačný vzdelávací formát, ktorý účastníkov a účastníčky prevedie procesom tvorby krátkeho autorského dokumentárneho filmu od námetu až po výsledný filmový tvar pod vedením výrazných osobností slovenskej dokumentaristiky. Na jeho začiatku je open call námetov, z ktorých lektori vyberú 6 – 8 najzaujímavejších. Program ročníka 2022 počíta s tromi prezenčnými workshopmi a priebežnými online konzultáciami.

1. workshop, 8. – 10. apríl 2022, Bratislava

Úvodné stretnutie bude venované diskusii o námetoch, literárnej príprave projektov a základom tvorby scenára dokumentárneho filmu.

2. workshop, 15. – 17. júl 2022, Bratislava

Letné stretnutie sa sústredí na réžiu dokumentárneho filmu a prácu s ľuďmi pred kamerou. Jeho súčasťou budú konzultácie prvého nakrúteného materiálu.

3. workshop, 14. – 16. september 2022, Bardejov

Záverečný workshop bude venovaný strihu a strihovej dramatugii. Účastníci a účastníčky projektu od lektorov a prizvaných hostí získajú prvú spätnú väzbu na hrubý strih svojho filmu, aby mohli realizovať posledné zásahy do jeho štruktúry a spôsobu rozprávania. Spoluorganizátorom tretieho workshopu je Hornošarišské osvetvé stredisko v Bardejove.

My Street Films SK Award, 9. november 2022, A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava

Výsledné filmy budú odprezentované na slávnostnej premiére v rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorej súčasťou bude vyhlásenie víťazného filmu.