Vyhľadať
Close this search box.

Kontakty

Hlavný organizátor a odborný garant
Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
IČO: 00164615
www.nocka.sk

Koordinátori projektu
Debora Pastirčáková a Pavel Smejkal
mystreetfilms@nocka.sk
+421 2 204 71 252

Odkazy
mystreetfilms/nocka.sk
facebook.com/MyStreetFilmsSK