My Street Films opäť na Slovensku

Zverejnené

Vzdelávací projekt My Street Films sa po niekoľkoročnej pauze vracia na Slovensko. Jeho cieľom je prepájať ľudí so záujmom o dokumentárnu tvorbu s výraznými autorskými osobnosťami slovenskej kinematografie v úlohe lektorov. Každý ročník sa začína otvorenou výzvou na prihlasovanie námetov, z ktorých vyberieme približne osem najzaujímavejších. Autori a autorky týchto námetov získajú možnosť rozvinúť ich a realizovať do podoby vlastného krátkeho filmu pod inšpirujúcim lektorským vedením na sérii workshopov, venovaných literárnej príprave, réžii a strihu s dôrazom na dramaturgickú výstavbu filmu. Na konci projektu verejnosti slávnostne predstavíme výsledné filmy a ocenením My Street Films SK Award vyzdvihneme tie najlepšie.

Zmyslom projektu je tiež scitlivovať účastníkov a účastníčky voči svojmu bezprostrednému okoliu, podnecovať záujem o prostredie, v ktorom žijeme – nech už je ním konkrétna ulica, obec či mesto. Preto obzvlášť privítame námety, ktoré sa dotýkajú tém životného prostredia, problémov súčasného života v meste i na vidieku, lokálnej histórii, aktivizmu. Témetické vymedzenie projektu je však voľné a otvorené aj iným polohám dokumentaristiky – portrétom, denníkovým filmom, experimentom…

Ak v sebe nosíš nápad alebo silnú tému, ktorá by si zaslúžila filmové spracovanie, sformuluj ju do podoby krátkeho námetu, prilož svoj motivačný list, aby sme lepšie porozumeli tomu kto si a s akými očakávaniami sa do projektu My Street Films SK hlásiš, a možno práve teba naši lektori a lektorky prevedú vzrušujúcim procesom tvorby. Na jeho konci sa tvoj nápad zhmotní do podoby skutočného filmu.