Vyhľadať
Close this search box.

9 jedinečných perspektív: Predstavujeme víťazné námety

Zverejnené

Od 9. februára do 3. marca sme prostredníctvom otvorenej súťaže námetov hľadali participantov a participantky nového ročníka My Street Films SK. O finálnom výbere rozhodovala tohtoročná lektorská trojica Barbora Sliepková, Adam Hanuljak a Dominik Jursa spolu s koordinátormi projektu Deborou Pastirčákovou a Pavlom Smejkalom. Príležitosť na realizáciu filmov pod lektorským vedením napokon získa 9 projektov z celého Slovenska. Predstavíme vám ich krátkymi úryvkami z prihlásených námetov.

Alica Hujdičová: Za slobodou

Žena s detskou mozgovou obrnou, závislá od osobných asistentov. Sloboda vo forme pohybu jej bola absolútne odobratá. Slobodu vo forme prejavu nemá taktiež – všetkým ľuďom, s ktorými trávi čas, musí platiť, každý jej vzťah je podmienený peniazmi aj jej výzorom bezbranného, zlatého človeka. Jej život je závislý od spoločnosti a ľudí okolo nej. Verí, že autentický prejav si preto nemôže dovoliť.

Emma Vičanová: Komu patria tvoje knihy?

Kúpili ste si niekedy v antikvariáte knihu, ktorá bola popísaná? Zaujímalo vás, komu patrila? Čo vieme povedať o ľuďoch, ktorí píšu do kníh či si podčiarknu pasáže? A prečo práve tie pasáže? Čo pre nich daná kniha znamenala? Zmenila im život, mali ju vystavenú na poličke, nosili ju každý deň so sebou v taške? A čo všetko medzi stránkami nechali – od pohľadníc cez cestovné lístky až po myšlienky. A prečo skončila tu? (…) Dokument sa zaoberá myšlienkou, ako sa stávame súčasťou vecí, ktoré vlastníme. Ako naše skutky zanechávajú v budúcnosti stopu a ovplyvňujú neznámych.

Ľuboš Perniš: Životy na Slovensku

Môj zámer je vytvoriť dokumentárnu videoesej zachytávajúcu realitu, sny, túžby, myšlienky, útrapy a pocity rôznych ľudí po celom Slovensku. Cieľom dokumentu je prekonať bežné kategórie, v ktorých o ľuďoch okolo nás uvažujeme a ako ich vnímame, a preukázať skutočný záujem o ľudskú podstatu. (…) Rád by som čerpal z poetickej logiky, kde by zábery dopĺňali vnútorný život jednotlivcov, a zahrnul rôzne jemné procesy a fenomény, ktorými sú obklopení.

Lukáš Skurka: Život nad napätím

Príbeh jedného zamestnanca energetickej distribučnej spoločnosti, ktorý po nástupe dostal pod patronát aj bociany. Do toho momentu vnímal bociany, že tu sú, že hniezdia na stĺpoch, ale téme sa viac nevenoval. Za 5 rokov, čo sa bocianom venoval, si ich však tak obľúbil, že jeho starosť sa nekončí ich preložením na bezpečnejšiu podložku, ale venuje sa téme hlbšie – ich monitoringu, štúdiu, prezentáciám pre deti až po krúžkovanie mláďat.

Peter Orvoš: Psycho Stigma

Na stupnici od psychickej choroby cez poruchu, problém a diskomfort existuje množstvo stigiem, s ktorými sa ľudia v tomto stave stretávajú. Zhoršený psychický stav často limituje človeka dosahovať vlastné túžby, plány, ciele, a tak je sklamaním sám pre seba. Okrem toho však nedokáže žiť ani v súlade so svojím okolím, a tak je sklamaním aj pre druhých ľudí.

Peter Orvoš: Psycho Stigma

Róbert Karsa, Marianna Jakubíková: Kamiben

O spôsobe života Rómov sa traduje mnoho stereotypov a poloprávd. Spoločenská degradácia, rôzne formy ponižovania a stáročia potláčaného rasizmu zanechali v sociálnom cítení Rómov hlbokú stopu. Znamenajú však oveľa viac, ako len ich niekdajšia definícia. Sú to hudobníci, maliari, dizajnéri či vizionári všetkého druhu. Sú to naši susedia, doktori aj učitelia. Keďže sa ma téma rómskej menšiny bytostne dotýka, cítim zodpovednosť preniesť jej príbeh aj na filmové plátno.

Terézia Hlavačková: Traktoriáda – Hlas polí

Film priblíži divákom unikátne podujatie Traktoriáda, ktoré sa koná vo Veľkom Klíži, a prepojí ho s osobnými príbehmi a aktuálnymi spoločenskými výzvami, ktorým čelia slovenskí farmári. Ponúkne pohľad na zážitok plný tradície, komunity a aktivizmu, ukazujúc silu jednoduchého stroja – traktora – ako symbolu sily ľudí za volantom.

Tomáš Telepák, Slavomír Capek: Význam vo vzťahu k priestoru a času

Vo verejných priestoroch mesta Prešov sa stále nachádzajú fragmenty z historickej vrstvy výtvarného umenia po druhej svetovej vojne. Tieto diela pôvodne vznikali ako „site-specific“ – tvorcovia ich finálnu podobu navrhovali do konkrétnej priestorovej situácie a architektúry. Problémy však nastali v porevolučnom období, keď mnohé budovy a priľahlé verejné priestranstvá zmenili pôvodnú funkciu aj vlastníkov.

Vratko Varga: Stratené dedičstvo

Mojím cieľom je nielen zmapovať históriu a dedičstvo regionálnych tradícií, ale aj identifikovať dôvody, prečo sa v dnešnej dobe strácajú. Otázky týkajúce sa vplyvu modernizácie, globalizácie, zmien v spoločnosti a náboženskej viery nám poskytnú hlavný rámec na pochopenie tejto komplexnej problematiky.

Peter Orvoš: Psycho Stigma